Bemutatkozás

A Magyar Zenei Kulturális Közhasznú Alapítványt Lovay László előadóművész, zeneszerző alapította meg 2013-ban.

Küldetésünk:

Alapítványunk oly céllal jött létre hogy a kultúra, művészet és zene területén olyan hazai, illetve nemzetközi programokat támogasson anyagi és szellemi erőforrásokkal, amelyekben a résztvevők közművelődési és kulturális területen fejtik ki tevékenységüket.
Kitűzött céljaink eléréséből kezdeményezve kulturális programokat (zenetábor, zenekurzus, hagyományőrző fesztivál) rendezzünk, fiatal hátrányos helyzetű művészeket támogatunk mint pénzbeli mint tárgybeli adományokkal, ösztöndíjas programokban való részvételben segítünk, valamint szükség szerint szakmai, illetve technikai segítséget nyújtunk a művészeknek a művészi pályán való sikerességhez. Kulturális programjaink eredményeként számos civil törekvés valósult meg, nyerte el a határon inneni és határon túli civilek támogatását, és vált meghatározóvá szerte a világban.

Kitűzött céljaink:

 • A magyar zene és a magyar kultúra széles körű megismertetése, és hagyományainak ápolása
 • Műfaji kötöttségektől függetlenül bármely művészi és kulturális kezdeményezés népszerűsítése és támogatása
 • Tradicionális értékek megóvása, a művészeti és kulturális örökség kutatása, ápolása
 • A kortárs magyar művészet képviselőinek bemutatása és népszerűsítése
 • Művészeti és kulturális nevelés, oktatás, képességfejlesztés, tehetséggondozás
 • Kapcsolatépítés a határon inneni és túli magyarság valamint nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális és művészeti életének szereplői között
 • Bemutatkozási, fellépési lehetőség biztosítása a kulturális élet szereplői részére
 • Ösztöndíj programok létrehozása és működtetése
 • Művészeti képzések, táborok, kiállítások szervezése
 • Hagyományőrző programok szervezése
 • A múlt hagyományainak felkutatása, a kutatási eredmények széles körű megismertetése, publikációjának elősegítése
 • Tehetséges fiatal művészek felkutatása, ilyen tárgyú versenyek szervezése, pályájuk segítése
 • Tehetséggondozás, ösztöndíj programok kidolgozása és működtetése
 • Nemzetközi találkozók, koncertek, fesztiválok és egyéb bemutatkozási lehetőségek szervezése a világ magyarságának képviselői részére
 • Televíziós, rádiós szereplések, koncertek és más előadások szervezése és lebonyolítása határokon belül és túl egyaránt
 • Televíziós, rádiós és filmművészeti alkotások létrehozása, ilyenekben való közreműködés.

Figyelembe véve az alapítói okiratban foglalt és a mindennapi munka során követett célokat, a megfogalmazott feladatokat, az évek során felhalmozott tapasztalatokat, hisszük, hogy munkánkkal elősegítjük a magyar kultúra fejlődését a Kárpát-medencében és szerte a világon.